Side 1 av 1
 
 
1.
*
 
   
2.
*
 
   
3.
*
 
          
Jeg er fornøyd med Realfagkonferansen 2019          
Realfagkonferansen har inspirert meg til økt innsats for realfagene.          
Jeg kommer til å benytte innholdet fra dagen i dag i egen undervisning.          
Jeg synes lokaliteten for konferansen var bra.          
Informasjon og skilting fungerte bra.          
Jeg synes maten på konferansen var bra.          
Jeg ønsker mer tid til myldring og nettverksbygging          
   
4.
 
   
5.
 
   
6.
 
   
7.
 
   
8.
 
   
 
 
 Cancel  Save  Done